Menu

Het levensverhaal van Wim Moeyaert

Begin 2017 realiseerde Stefaan het levensverhaal van Wim Moeyaert, een 39-jarige chronische pijnpatiënt met fysieke beperkingen. Wim belde Stefaan op in april 2016, en vroeg hem of hij zijn levensverhaal wilde neerschrijven, omdat zijn gezondheid slecht was en hij voortdurend veel pijn leed. Hij zei ook rechtuit dat hij euthanasie had aangevraagd.

Flaptekst van het boek:

Wim Moeyaert (° 22 mei 1977) is een jongeman die zich zijn hele leven heeft ingezet voor zijn lotgenoten-personen met een beperking. Zelf had hij op 39-jarige leeftijd al een weliswaar gelukkig, maar moeilijk leven achter de rug, toen hij besloot om euthanasie te plegen. Als chronische pijnpatiënt, die geen enkel medisch perspectief op verbetering had, meende hij geen andere oplossing meer te hebben. Zijn levensverhaal wilde hij voor zijn overlijden nog te boek stellen. Daarmee wilde Wim herinneringen oproepen aan zijn eigen geëngageerde, gedreven leven en andere personen met een beperking duidelijk maken dat het leven, ondanks alle tegenslagen en pijn, meer dan de moeite waard is. Een positief verhaal dus, dat velen kan inspireren, mensen mét een beperking en zonder, tot de beleidsmakers toe!

Getuigenis vader Moeyaert

Gefeliciteerd met het boek van Wim. Het is echt geslaagd tot en met!!! Bedankt voor hetgeen je hiervoor gedaan hebt.

Hartelijke groet!
Daniël

Uw eigen levensverhaal?