Menu

‘Luc Hessel, vrij gelovig’

Een nieuw levensverhaal boek over een 80-jarige licht- en liefdebrenger.

Luc Hessel was van 1982 tot 2000 de stichter en bezieler geweest van vzw De Harp in Izegem, centrum voor levensverdieping. De Harp verrichtte voor zijn tijd pionierswerk in het aanbieden van socio-culturele, religieus-spirituele cursussen en workshops rond welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Het centrum trok mensen aan uit heel Vlaanderen én Nederland en was zijn tijd ver vooruit. Het verwierf bekendheid door het aanbieden van onder meer Mayr-kuren en een werking rond éénoudergezinnen. Op de voorstelling sprak ook Lucs vriend en filosoof en schrijver-dichter Hein Stufkens uit Nederland, die acht jaar lang mee De Harp hielp uitbaten.

Luc Hessel was ook Provinciaal Overste geweest van de kapucijnen-orde in Vlaanderen. In 2000 is hij uiteindelijk uitgetreden als priester. Als pluralistische en ruimhartige denker en religieus vanuit de franciscaanse spiritualiteit kon hij zich immers niet meer identificeren met de dogmatiek van de katholieke kerk.

Vandaar dan ook de titel van het boek ‘Luc Hessel, vrij gelovig’.

Commentaar van Luc Hessel zelf op onze samenwerking:

‘Stefaan schreef mijn levensverhaal op voorstel van een vriend. Aanvankelijk had ik wel wat moeite met dat voorstel. Maar door de vriendelijke, open en onbevangen houding waarmee Stefaan mij aan het woord liet in de interviews  die hij van mij afnam , smolt mijn weerstand als sneeuw voor de zon. Ik ben bijzonder dankbaar voor de vlotte samenwerking  en voor het feit dat er niets  werd ‘gedrukt’ zonder mijn uiteindelijk akkoord. Het boek ’Vrij gelovig’ mag echt gezien worden ,  is het unanieme oordeel van familie en van de vele vrienden.’